Pałac w Kołdrąbiu - szukamy fotografii, wspomnień, dokumentów

Pałac w Kołdrąbiu i losy właścicieli tego majątku w okresie międzywojennym – rodziny Kazimierza Habera, jego synów Mariana i Kazimierza – to do dzisiaj biała plama w historii naszego regionu. Dlatego poszukujemy wszelkich materiałów związanych z pałacem w Kołdrąbiu oraz rodziną Haberów.

   Zwracam się z apelem do wszystkich osób, które posiadają informacje oraz fotografie, wspomnienia i dokumenty na temat właścicieli pałacu w Kołdrabiu, jak i samego zespołu pałacowo-parkowego.

   Materiały zostaną wykorzystane w przygotowywanej publikacji książkowej na temat rodziny Haberów, właścicieli pałacu w Kołdrąbiu.


   Kontakt: kontakt@skarbnicatajemnic.pl, historia@informacjelokalne.pl lub tel. 506-966-706.

Karol Soberski