Poznali sekrety Łubowa

Jeszcze nie przebrzmiały echa wędrówki wokół Kanału Dębina, a Karol Soberski zaprosił na kolejne spotkanie z historią, tym razem historią Łubowa. W miniony weekend można było zapoznać się z sekretami i ciekawostkami zarówno obu łubowskich świątyń, jak i samej historii Łubowa. Ponad pięciogodzinne spotkanie pod hasłem „Sekrety Łubowa” przyciągnęło do tej miejscowości kilkadziesiąt osób z różnych stron naszego regionu. Łubowo pokazało swoje nowe, arcyciekawe oblicze.

Więcej